Azbest

Společnost TREPART s.r.o. provádí nejen sanaci a likvidaci azbestů od nezávislého posouzení výskytu materiálů obsahujících azbestová vlákna po komplexní řešení jejich sanace, ale i poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu.

Několik informací o azbestu

Azbest je komerční název, který se používá pro silikátové minerály se schopností vytvářet dlouhá tenká vlákna. Takto utvářené materiály se osvědčily jako materiály tepelně izolační a byly často využívány jako součást protipožární ochrany staveb.

Hlavní typy azbestů

  • Chryzotil (bílý azbest) patřící do skupiny serpentinů
  • Amozit (hnědý azbest) patřící do skupiny amfibolů – dále sem můžeme zařadit krokydolit, antofylit, aktinolit, tremolit

Likvidace azbestu - TREPART s.r.o

Azbest patří do skupiny karcinogenních látek. Způsobuje převážně onemocnění plic (fibrózu plic), onemocnění pohrudnice a zhoubné nádory. Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že je dlouhá latence mezi expozicí a propuknutím choroby.

Realizace prací s azbestem musí probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí. Firma TREPART nabízí samozřejmě komplexní zajištění prací s materiály obsahujícími azbest, včetně ohlášení prací s azbestem na místně příslušné hygienické stanici a zpracování technologického postupu.

V technologii práce s azbestem jsou využívány též produkty, které chemickou cestou uzavřou (zapouzdří) jednotlivá vlákna azbestu, a tím zabrání jejich uvolnění a případnému poletování. Jedná se o výrobky americké firmy Fuller pod výrobní značkou Foster.

Veškeré dotazy, poptávky, konzultaci a nabídky které se  týkají problematiky Azbestu, jeho sanace a likvidace  směřujte přímo na pana Mgr.Rudolfa Jászaye, který řeší tuto problematiku v naší firmě. Telefonní číslo na p.Jaszaye je +420 777 602 108 a email r.jaszay @trepart.cz .

Některé z námi  realizovaných zakázek si můžete prohlédnout na stránce reference

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti