Azbest

Společnost TREPART s.r.o. provádí nejen sanaci a likvidaci azbestů od nezávislého posouzení výskytu materiálů obsahujících azbestová vlákna po komplexní řešení jejich sanace, ale i poradenství v oblasti odstraňování škodlivých účinků azbestu.

Několik informací o azbestu

Azbest je komerční název, který se používá pro silikátové minerály se schopností vytvářet dlouhá tenká vlákna. Takto utvářené materiály se osvědčily jako materiály tepelně izolační a byly často využívány jako součást protipožární ochrany staveb.

Hlavní typy azbestů

  • Chryzotil (bílý azbest) patřící do skupiny serpentinů
  • Amozit (hnědý azbest) patřící do skupiny amfibolů – dále sem můžeme zařadit krokydolit, antofylit, aktinolit, tremolit

Likvidace azbestu - TREPART s.r.o

Azbest patří do skupiny karcinogenních látek. Způsobuje převážně onemocnění plic (fibrózu plic), onemocnění pohrudnice a zhoubné nádory. Nebezpečí spočívá hlavně v tom, že je dlouhá latence mezi expozicí a propuknutím choroby.

Realizace prací s azbestem musí probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí. Firma TREPART nabízí samozřejmě komplexní zajištění prací s materiály obsahujícími azbest, včetně ohlášení prací s azbestem na místně příslušné hygienické stanici a zpracování technologického postupu.

V technologii práce s azbestem jsou využívány též produkty, které chemickou cestou uzavřou (zapouzdří) jednotlivá vlákna azbestu, a tím zabrání jejich uvolnění a případnému poletování. Jedná se o výrobky americké firmy Fuller pod výrobní značkou Foster.

Veškeré dotazy, poptávky, konzultaci a nabídky které se  týkají problematiky Azbestu, jeho sanace a likvidace  směřujte přímo na pana Mgr.Rudolfa Jászaye který řeší tuto problematiku v naší firmě. Telefonní číslo na p.Jaszaye je +420 777 602 108 a email r.jaszay @trepart.cz .

Některé z námi  realizovaných zakázek si můžete prohlédnout na stránce reference

Aktuality

30.9.2019

Naše společnost provedla demolici bývalého hotelu Barbora ve Špindlerově MLýně. jednalo se o demolic ...

Demolice  hotelu Barbora
28.8.2019

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici těžkou strojní mechanizací objektu bývalé prodejny ...

Demolice bývalé prodejny LIDL Benešov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti