BD Čáslav – demolice a zemní práce

BD Čáslav – demolice a zemní práce

Společnost TREPART s.r.o., provedla v rámci přípravných prací kompletní vyklizení plochy, při které se prováděli strojní bourací práce spočívající v odstranění stávajících zpevněných ploch (betonových dlážděných) a základových konstrukcí odstraňovaných staveb. Demolice probíhala za pomocí těžké strojní mechanizace (demoliční bagr osazen hydra.nůžkami aj.) Bourání a demolice bylo prováděno postupně tak, aby nedošlo k poškození okolních konstrukcí, které byly zachovány. V ploše v rámci hrubých terénních úprav byla provedena celoplošná skrývka ornice, která byla řádně oddělena od ostatních výkopků a uložena na staveništi pro konečné terénní úpravy. Součástí díla byly provedeny nové výkopy pro nové základové konstrukce, přeložky a nové rozvody areálových sítí. Vytěžená zemina bude průběžně ukládána na staveništi v místě zachovaných zpevněných ploch. Veškerý vzniklý demoliční odpad a přebytek zeminy byl odvezen na řízenou skládku.


Aktuality

1.5.2020

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici čtyřpolového mostu přes řeku Svratku v k.ú. Brno. ...

Demolice mostu Brno
13.4.2020

Společnost TREPART s.r.o., provedla kompletní vyklizení plochy, při které byla provedena strojní ...

BD Čáslav – demolice a zemní práce
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti