BD Čáslav – demolice a zemní práce

BD Čáslav – demolice a zemní práce

Společnost TREPART s.r.o., provedla v rámci přípravných prací kompletní vyklizení plochy, při které se prováděli strojní bourací práce spočívající v odstranění stávajících zpevněných ploch (betonových dlážděných) a základových konstrukcí odstraňovaných staveb. Demolice probíhala za pomocí těžké strojní mechanizace (demoliční bagr osazen hydra.nůžkami aj.) Bourání a demolice bylo prováděno postupně tak, aby nedošlo k poškození okolních konstrukcí, které byly zachovány. V ploše v rámci hrubých terénních úprav byla provedena celoplošná skrývka ornice, která byla řádně oddělena od ostatních výkopků a uložena na staveništi pro konečné terénní úpravy. Součástí díla byly provedeny nové výkopy pro nové základové konstrukce, přeložky a nové rozvody areálových sítí. Vytěžená zemina bude průběžně ukládána na staveništi v místě zachovaných zpevněných ploch. Veškerý vzniklý demoliční odpad a přebytek zeminy byl odvezen na řízenou skládku.


Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti