Bourací práce při odstranění převážně železobetonových objektů Králův dvůr.

Bourací práce při odstranění převážně železobetonových objektů Králův dvůr.

Provedli jsme bourací práci při demolici areálu Králův Dvůr. Bourací práce jsme prováděli při likvidaci 18 objektů převážně železobetonových, skeletových a monolitických konstrukcí. Součástí bouracích prací bylo také odstranění materiálů s obsahem azbestu a odstranění technologických celků které se v areálu původně nacházeli. V průběhu bouracích prací se jednotlivé budovy postupně rozdělili speciálním bouracím bagrem na menší části a stavební suť. Materiál vzniklý po veškerých bouracích pracích byl postupně sanován a odvážen k dalšímu zpracování, recyklaci a nebo k uložení. Bourací práce jsme provedli jako zakázku na klíč včetně odvozu stavební suty a materiálu vzniklého při bouráni.Také jsme provedli terénní úpravy prostoru stavby kde probíhala veškeré práce spojené s bouráním jednotlivých staveb v areálu. Součástí bouracích prací byla i sanace, odstranění, likvidace nebezpečného odpadu kategorie N (azbest, úkapy).

Demolice Králův Dvůr
Demolice Králův Dvůr

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti