Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statku

Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDokončili jsme demolici a sanaci areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov v k.ú.Přerov. Areál sousedí s letištěm v Přerově a je již řadu let nevyužívaný k původnímu záměru.

Strojní demolice areálu statku

Při demolici jsme museli odstranit několik hospodářských staveb, sila, silážní jámy, ale také zpevněné plochy živičné i betonové a také šlo o demolici několika betonových kolektorů. V několika případech se jednalo i o demolici podzemních částí budov a staveb. Vybouraný stavební materiál a stavební suť byla přetříděna a podrcena a podle typu materiálu také ekologicky zlikvidována nebo uskladněna.

Sanace pozemku statku

o sanačních prací v areálu bývalého vojenského statku Výmyslov patřilo zejména odstranění ruderální vegetace, několika černých skládek které v areálu postupem času vznikly. Dále se jednalo o likvidaci a sanaci materiálů s obsahem azbestu. Nebezpečné stavební materiály s obsahem azbestu jsme sanovali a zajistili jejich uskladnění v speciálních zařízeních určených k likvidaci, sanaci a dlouhodobému uložení právě materiálů s obsahem azbestu.

Demolice a sanace podle předpisů a zákonů

Veškeré demoliční a sanační práce jsme provedli v souladu s předem schváleným postupem KHS a v souladu s platnými zákony a právními úpravami platnými v ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Demolice a sanace provádíme po celé ČR

Pokud potřebujete provézt strojní demolici nebo sanaci budovy, stavby nebo celého firemního areálu obraťte se na nás. Podle vašeho zadání vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku a optimální návrh řešení vašeho požadavku. Kontaktujte nás na emailu t.picek@trepart.cz  nebo na telefonním čísle +420 604 833 684 / obchodní ředitel Tomáš Picek /.

Demolice a sanace, budovy a silážní jámy bývalý vojenský statek Výmyslov

Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDemolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDemolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statku

Aktuality

9.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektu TR Řeporyje. Jednalo se o demolici 4 ...

Demolice objektu TR Řeporyje
3.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu při demolici objektů v areálu ...

Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti