Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statku

Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDokončili jsme demolici a sanaci areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov v k.ú.Přerov. Areál sousedí s letištěm v Přerově a je již řadu let nevyužívaný k původnímu záměru.

Strojní demolice areálu statku

Při demolici jsme museli odstranit několik hospodářských staveb, sila, silážní jámy, ale také zpevněné plochy živičné i betonové a také šlo o demolici několika betonových kolektorů. V několika případech se jednalo i o demolici podzemních částí budov a staveb. Vybouraný stavební materiál a stavební suť byla přetříděna a podrcena a podle typu materiálu také ekologicky zlikvidována nebo uskladněna.

Sanace pozemku statku

o sanačních prací v areálu bývalého vojenského statku Výmyslov patřilo zejména odstranění ruderální vegetace, několika černých skládek které v areálu postupem času vznikly. Dále se jednalo o likvidaci a sanaci materiálů s obsahem azbestu. Nebezpečné stavební materiály s obsahem azbestu jsme sanovali a zajistili jejich uskladnění v speciálních zařízeních určených k likvidaci, sanaci a dlouhodobému uložení právě materiálů s obsahem azbestu.

Demolice a sanace podle předpisů a zákonů

Veškeré demoliční a sanační práce jsme provedli v souladu s předem schváleným postupem KHS a v souladu s platnými zákony a právními úpravami platnými v ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Demolice a sanace provádíme po celé ČR

Pokud potřebujete provézt strojní demolici nebo sanaci budovy, stavby nebo celého firemního areálu obraťte se na nás. Podle vašeho zadání vám připravíme nezávaznou cenovou nabídku a optimální návrh řešení vašeho požadavku. Kontaktujte nás na emailu t.picek@trepart.cz  nebo na telefonním čísle +420 604 833 684 / obchodní ředitel Tomáš Picek /.

Demolice a sanace, budovy a silážní jámy bývalý vojenský statek Výmyslov

Demolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDemolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statkuDemolice a sanace budov a silážních jam bývalého vojenského statku

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti