Demolice bývalého skladu spěšnin

Demolice bývalého skladu spěšnin

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který se nacházel na území Prahy 8 v k.ú. Nové město v areálu Masarykova nádraží. Před zahájením samotné demolice proběhla odborná demontáž materiálu s obsahem azbestu dle technologického postupu schváleného příslušnou HS. Demoliční práce probíhaly postupným rozebíráním za využití těžké strojní mechanizace. Veškerý odpad vzniklý při demolici byl tříděn a ekologicky ukládán na místě k tomu určeném.Aktuality

14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
2.6.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce ...

Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti