Demolice bývalého skladu spěšnin

Demolice bývalého skladu spěšnin

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který se nacházel na území Prahy 8 v k.ú. Nové město v areálu Masarykova nádraží. Před zahájením samotné demolice proběhla odborná demontáž materiálu s obsahem azbestu dle technologického postupu schváleného příslušnou HS. Demoliční práce probíhaly postupným rozebíráním za využití těžké strojní mechanizace. Veškerý odpad vzniklý při demolici byl tříděn a ekologicky ukládán na místě k tomu určeném.Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti