Demolice mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku

Demolice mostu ev. č. BM-569 Bernáčkova přes Svratku

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici kompletní demolici stávajícího čtyřpólového mostu. Most byl tvořen podélnými spojitými ocelovými nosníky s monolitickou ŽB deskou uloženou na dvě krajní opěry a tři mezilehlé podpěry. Před vlastní demolicí mostu byl vypojen napájecí kabel ze svorkovnice sloupu č. 69 a demontovány lampy na mostě (4 ks). Živičné vrstvy vozovky před mostem, na mostě i za ním byly odstraněny frézováním. Na obou stranách mostu bylo ocelové zábradlí, které bylo odstraněno. Zábrany proti vjezdu vozidel byly demontovány. Dále byly odbourány římsy. Následně byla celá ŽB konstrukce mostu podélně rozřezána vždy v ose mezi jednotlivými ocelovými nosníky. Tyto části pak byly po délce děleny na třetiny a postupně mobilním jeřábem snášeny mimo těleso mostu na nákladní automobily a odváženy mimo stavbu, kde byly dále rozbíjeny na menší díly. Po snesení nosníků byly kompletně zdemolovány i zbývající části spodní stavby. Stávající pilíře v korytě řeky Svratky (včetně základů, případně pilot) byly ubourány pod úroveň dna toku. Veškerý vybouraný materiál byl okamžitě odstraňován z toku řeky a odvážen na řízenou skládku, kde byl řádně uložen dle platné legislativy. Demoliční práce probíhaly za použití těžké demoliční a jeřábové techniky. Veškerá činnost byla prováděna s ohledem na životní prostředí a na eliminaci negativních vlivů stavby, neboť práce probíhaly v intravilánu obce u obytné a veřejné zástavby.


Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti