Demolice nepotřebných objektů v k.ú. Vršovice

Demolice nepotřebných objektů v k.ú. Vršovice

Naše společnost provedla strojní demolici nepotřebných objektů v k.ú. Praha - Hostivař. Před samotnou demolicí došlo k vyklizení dotčených objektů od komunálního odpadu a jeho odvoz na místo k tomu určeném. Následně TREPART s.r.o., provedl strojní demolici určených objektů postupným rozebíráním, za pomoci těžké strojní mechanizace (bagry osazené demoličními nůžkami aj.). Vybraná stavební suť byla převezena na mezideponii, kde byla předrcena a použita na zpětný zásyp. Zbylá stavební suť byla roztříděna a odvezena na místo k tomu určeném. Součástí prací byla likvidace nebezpečných materiálů s obsahem azbestu. Mimo střech byl azbest obsažen i v komínech a jiných částech objektu. Tyto materiály byly odborně demontovány a likvidovány dle platné legislativy, za dodržení veškerých bezpečnostních norem. Po dobu provádění stavby byl kladen důraz na veškeré požadavky plynoucí z legislativy o bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech dráhy.Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti