Demolice nepotřebných objektů v k.ú. Vršovice

Demolice nepotřebných objektů v k.ú. Vršovice

Naše společnost provedla strojní demolici nepotřebných objektů v k.ú. Praha - Hostivař. Před samotnou demolicí došlo k vyklizení dotčených objektů od komunálního odpadu a jeho odvoz na místo k tomu určeném. Následně TREPART s.r.o., provedl strojní demolici určených objektů postupným rozebíráním, za pomoci těžké strojní mechanizace (bagry osazené demoličními nůžkami aj.). Vybraná stavební suť byla převezena na mezideponii, kde byla předrcena a použita na zpětný zásyp. Zbylá stavební suť byla roztříděna a odvezena na místo k tomu určeném. Součástí prací byla likvidace nebezpečných materiálů s obsahem azbestu. Mimo střech byl azbest obsažen i v komínech a jiných částech objektu. Tyto materiály byly odborně demontovány a likvidovány dle platné legislativy, za dodržení veškerých bezpečnostních norem. Po dobu provádění stavby byl kladen důraz na veškeré požadavky plynoucí z legislativy o bezpečnosti práce a práce v ochranných pásmech dráhy.Aktuality

10.12.2019

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho ...

PF 2020
4.11.2019

Společnost TREPART s.r.o. úspěšně dokončila demolici bývalého bytového domu v k.ú. Habartov. Jednal ...

Demolice objektu BD Habartov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti