Demolice objektu bývalé MŠ v ul. Znojemská, k.ú. Praha

Demolice objektu bývalé MŠ v ul. Znojemská, k.ú. Praha

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici objektu bývalé MŠ v ul. Znojemská, k.p. Praha. Jednalo se o demolici 2 nízkopodlažních objektů a 1 dvoupodlažní objektu. Součástí demolice bylo bourání zpevněných ploch a inženýrských sítí na pozemku. Na objektu se nacházely materiály s obsahem azbestu, které byly odborně demontovány a uloženy dle platné legislativy. Veškeré demoliční a bourací práce probíhaly za pomocí těžké demoliční techniky. Veškerá vzniklá demoliční suť byla řádně roztříděna a odvezena na místa k tomu určená, dle platné legislativy.

Aktuality

10.4.2021

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který ...

Demolice bývalého skladu spěšnin
10.3.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice ...

Demolice objektů Výškov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti