Demolice objektů v areálu Braník, Praha

Demolice objektů v areálu Braník, Praha

Společnost TREPART s.r.o, dokončila demolici několika objektů v areálu v k.ú. Braník. Jednalo se o demolici jednopodlažní a vícepodlažní administrativní budovy, dvou ubytoven, garáží a přístřešků. V rámci přípravných prací před demolicí, došlo k vyklizení dotčených objektů od komunálního odpadu a odborná demontáž stavebních konstrukcí s obsahem nebezpečných materiálů – azbestu. Tyto byly řádně demontovány a zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou a povolením příslušné KHS. Součástí demolice byly také odvozy a uložení veškerého demoličního odpadu. Demolice byly provedeny těžké demoliční technikou (pásová demoliční rypadla). Demolované území bylo závěrem vyčištěno a předáno investorovi.

Aktuality

10.4.2021

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který ...

Demolice bývalého skladu spěšnin
10.3.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice ...

Demolice objektů Výškov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti