Demolice objektů v areálu Braník, Praha

Demolice objektů v areálu Braník, Praha

Společnost TREPART s.r.o, dokončila demolici několika objektů v areálu v k.ú. Braník. Jednalo se o demolici jednopodlažní a vícepodlažní administrativní budovy, dvou ubytoven, garáží a přístřešků. V rámci přípravných prací před demolicí, došlo k vyklizení dotčených objektů od komunálního odpadu a odborná demontáž stavebních konstrukcí s obsahem nebezpečných materiálů – azbestu. Tyto byly řádně demontovány a zlikvidovány v souladu s příslušnou legislativou a povolením příslušné KHS. Součástí demolice byly také odvozy a uložení veškerého demoličního odpadu. Demolice byly provedeny těžké demoliční technikou (pásová demoliční rypadla). Demolované území bylo závěrem vyčištěno a předáno investorovi.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti