Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov

Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu, při demolici objektů, v areálu situovaném v zastavěné oblasti hlavního města Prahy, v lokalitě Vackov. Jednalo se o demolici objektů dvoupodlažní ubytovny a jednopodlažních bývalých skladů. Součástí demolice bylo také vyřízení všech nutných legislativních úkonů v souladu s rozhodnutím úřadu MČ Praha 3. V přípravné části samotné demolice, došlo k zařízení staveniště a vyklizení objektů od komunálního odpadu. Poté proběhlo odborné odstranění všech materiálů s obsahem azbestu a jeho ekologická likvidace dle vydaného souhlasného stanoviska HSHMP. Následně došlo k demolici postupným rozebíráním za užití těžké demoliční strojní mechanizace.Vzniklý demoliční odpad byl na místě stavby řádně roztříděn a v souladu s legislativou převezen k likvidaci a uložení. Závěrem demolice, byly dotčené plochy začištěny tak, aby stav umožňoval následnou budoucí úpravu v podobě plánované výstavby.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti