Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov

Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu, při demolici objektů, v areálu situovaném v zastavěné oblasti hlavního města Prahy, v lokalitě Vackov. Jednalo se o demolici objektů dvoupodlažní ubytovny a jednopodlažních bývalých skladů. Součástí demolice bylo také vyřízení všech nutných legislativních úkonů v souladu s rozhodnutím úřadu MČ Praha 3. V přípravné části samotné demolice, došlo k zařízení staveniště a vyklizení objektů od komunálního odpadu. Poté proběhlo odborné odstranění všech materiálů s obsahem azbestu a jeho ekologická likvidace dle vydaného souhlasného stanoviska HSHMP. Následně došlo k demolici postupným rozebíráním za užití těžké demoliční strojní mechanizace.Vzniklý demoliční odpad byl na místě stavby řádně roztříděn a v souladu s legislativou převezen k likvidaci a uložení. Závěrem demolice, byly dotčené plochy začištěny tak, aby stav umožňoval následnou budoucí úpravu v podobě plánované výstavby.

Aktuality

10.4.2021

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který ...

Demolice bývalého skladu spěšnin
10.3.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice ...

Demolice objektů Výškov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti