Demolice původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Demolice původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb, který se nacházel v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o. v centru obce Kladruby nad Labem. Demolované objekty se skládaly ze tří různě starých budov (provozně stravovací objekt, kotelna a kočárovna) rozdílné stavební (cihelné, kovové, dřevěné) a estetické kvality, které byly umístěny vedle původních (nově zrekonstruovaných) historických budov a objektů, jejichž historie sahá k počátku 16. stolení. Před započetím samotné strojní demolice, byl z objektů odstraněn stavební materiál obsahující nebezpečné látky (AZBEST), který se nacházel v obvodovém plášti a stropech. Poté byla provedena demolice určených objektů postupným rozebíráním za pomoci těžké strojní mechanizace (bagry osazené demoličními nůžkami aj.). Stavební suť byla roztříděna, předrcena na místě k tomu určeném a následně odvezena jako recyklát k dalšímu využití. Součástí objektů byly také nerecyklovatelné materiály, např. s obsahem azbestu jako obkladové desky EZALIT, tepelná izolace v podhledech, dřevěné konstrukce kontaminované nátěry, asfaltová lepenka (původní zakrytí skladby střešního souvrství) a odpady s příměsí rtuti (zářivkové trubice). Likvidace azbestu a ostatních výše uvedených materiálů, byla provedena dle platných zákonů a norem v místě k tomu určeném. Pozemek po odstranění staveb byl vyrovnán dovezenou tříděnou zeminou a oset travním semenem. Součástí díla bylo také provedení nezbytných přeložek inženýrských sítí a drobných stavebních úprav komunikace. Bourací práce proběhly za plného provozu ostatních částí areálu.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti