Demolice původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Demolice původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici původně provozně stravovacího objektu a souvisejících staveb, který se nacházel v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem s.p.o. v centru obce Kladruby nad Labem. Demolované objekty se skládaly ze tří různě starých budov (provozně stravovací objekt, kotelna a kočárovna) rozdílné stavební (cihelné, kovové, dřevěné) a estetické kvality, které byly umístěny vedle původních (nově zrekonstruovaných) historických budov a objektů, jejichž historie sahá k počátku 16. stolení. Před započetím samotné strojní demolice, byl z objektů odstraněn stavební materiál obsahující nebezpečné látky (AZBEST), který se nacházel v obvodovém plášti a stropech. Poté byla provedena demolice určených objektů postupným rozebíráním za pomoci těžké strojní mechanizace (bagry osazené demoličními nůžkami aj.). Stavební suť byla roztříděna, předrcena na místě k tomu určeném a následně odvezena jako recyklát k dalšímu využití. Součástí objektů byly také nerecyklovatelné materiály, např. s obsahem azbestu jako obkladové desky EZALIT, tepelná izolace v podhledech, dřevěné konstrukce kontaminované nátěry, asfaltová lepenka (původní zakrytí skladby střešního souvrství) a odpady s příměsí rtuti (zářivkové trubice). Likvidace azbestu a ostatních výše uvedených materiálů, byla provedena dle platných zákonů a norem v místě k tomu určeném. Pozemek po odstranění staveb byl vyrovnán dovezenou tříděnou zeminou a oset travním semenem. Součástí díla bylo také provedení nezbytných přeložek inženýrských sítí a drobných stavebních úprav komunikace. Bourací práce proběhly za plného provozu ostatních částí areálu.

Aktuality

9.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektu TR Řeporyje. Jednalo se o demolici 4 ...

Demolice objektu TR Řeporyje
3.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu při demolici objektů v areálu ...

Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti