Demolice skladové haly v Ostravě

Demolice skladové haly v Ostravě

Společnost TREPART s.r.o., provedla odbornou demolici stavby Skladovací haly v Ostravě. Demolovaná hala byla nepodsklepený jednopodlažní objekt celkových rozměrů 145x207m, výšky v hřebeni světlíku cca 16,5m. Nejprve bylo nezbytné zajistit vyklizení objektů, pro strojní bourání a rozebírání. Následně proběhla demontáž skleněných výplní světlíků lodi 1 a 2. za pomoci dvou mobilních jeřábů Následně byly ručně ubourány stěny severní strany haly a strojně zdemolovány stěny lodi 1 a 2 na východní a západní straně. Následovala strojní demolice lodí 3-6 za pomoci demoličního stroje s dlouhým ramenem 23m a demoličními nůžkami. Veškeré technologie haly byly v průběhu strojní demolice demontovány za pomoci těžké techniky. a jednotlivé odpady byly tříděny dle druhů. Při strojní demolici bylo prováděno skrápění a mlžení pro snížení prašnosti. Betonová demoliční suť, vzniklá při realizaci, byla roztříděna, následně naložena a odvezena na mezideponii kde byla předrcena a připravena k dalšímu využití. Nerecyklovatelná část sutě byla likvidována dle platné legislativy na řízené skládce. Kromě betonové a cihlové suti, byl likvidován také materiál z keramiky, dřeva a izolační materiál.Aktuality

30.9.2019

Naše společnost provedla demolici bývalého hotelu Barbora ve Špindlerově MLýně. jednalo se o demolic ...

Demolice  hotelu Barbora
28.8.2019

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici těžkou strojní mechanizací objektu bývalé prodejny ...

Demolice bývalé prodejny LIDL Benešov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti