Demolice skladové haly v Ostravě

Demolice skladové haly v Ostravě

Společnost TREPART s.r.o., provedla odbornou demolici stavby Skladovací haly v Ostravě. Demolovaná hala byla nepodsklepený jednopodlažní objekt celkových rozměrů 145x207m, výšky v hřebeni světlíku cca 16,5m. Nejprve bylo nezbytné zajistit vyklizení objektů, pro strojní bourání a rozebírání. Následně proběhla demontáž skleněných výplní světlíků lodi 1 a 2. za pomoci dvou mobilních jeřábů Následně byly ručně ubourány stěny severní strany haly a strojně zdemolovány stěny lodi 1 a 2 na východní a západní straně. Následovala strojní demolice lodí 3-6 za pomoci demoličního stroje s dlouhým ramenem 23m a demoličními nůžkami. Veškeré technologie haly byly v průběhu strojní demolice demontovány za pomoci těžké techniky. a jednotlivé odpady byly tříděny dle druhů. Při strojní demolici bylo prováděno skrápění a mlžení pro snížení prašnosti. Betonová demoliční suť, vzniklá při realizaci, byla roztříděna, následně naložena a odvezena na mezideponii kde byla předrcena a připravena k dalšímu využití. Nerecyklovatelná část sutě byla likvidována dle platné legislativy na řízené skládce. Kromě betonové a cihlové suti, byl likvidován také materiál z keramiky, dřeva a izolační materiál.Aktuality

14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
2.6.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce ...

Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti