Demolice stavby v centru Prahy

Demolice stavby v centru Prahy

Naše společnost dokončila demolici domu uvnitř vnitrobloku v centru města Prahy. Jednalo se o objekt postavený asi v 30. letech minulého století. Objekt sloužil pro lehkou výrobu a služby s administrativním zázemím. Odstraňovaný objekt byl situován v lokalitě obytných domů i kancelářských budov a jeho bourání mělo negativní vliv na okolní stavby. Jednalo se o zvýšení hlučnosti, prašnosti a přenos vibrací na okolí. Omezení těchto negativních vlivů bylo řešeno zvolením správného technologického postupu. Před zahájením strojních demoličních prací bylo provedeno vyklizení stavebního a komunálního odpadu. Objekt byl zabezpečen výstražnou páskou a mobilním oplocením. Vzhledem k výskytu materiálu s obsahem azbestu v některých konstrukcích objektu, byla zpracována řádná ohláška na místně příslušném pracovišti KHS. Demontáž azbestového materiálu probíhala v souladu s předem schváleným postupem KHS. Strojní bourací práce byly následně prováděny od nadzemních konstrukcí po podzemní za použití sbíjecích kladiv a hydraulických nůžek osazených na demoličním bagru CAT 330. Vzhledem k místu realizace bylo při demolici prováděno skrápění a mlžení pro snížení prašnosti. Veškerá demoliční suť vzniklá při realizaci byla roztříděna a následně naložena, odvezena a likvidována dle platné legislativy na řízené skládce. Kromě betonové a cihlové suti, byl likvidován také materiál z keramiky, dřeva a izolačního materiálu. Na závěr došlo k vyčištění a úpravě staveniště a jeho následné předání investorovi. Při realizaci strojních bourácích činností byla jednou ze základních povinností zhotovitele eliminace negativních vlivů prováděných činnosti na nejbližší okolí stavby a také na životní prostředí.Demolice probíhala v ulici Staropramenná na Praze 5.

Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy

Aktuality

10.4.2021

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který ...

Demolice bývalého skladu spěšnin
10.3.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice ...

Demolice objektů Výškov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti