Demolice stavby v centru Prahy

Demolice stavby v centru Prahy

Naše společnost dokončila demolici domu uvnitř vnitrobloku v centru města Prahy. Jednalo se o objekt postavený asi v 30. letech minulého století. Objekt sloužil pro lehkou výrobu a služby s administrativním zázemím. Odstraňovaný objekt byl situován v lokalitě obytných domů i kancelářských budov a jeho bourání mělo negativní vliv na okolní stavby. Jednalo se o zvýšení hlučnosti, prašnosti a přenos vibrací na okolí. Omezení těchto negativních vlivů bylo řešeno zvolením správného technologického postupu. Před zahájením strojních demoličních prací bylo provedeno vyklizení stavebního a komunálního odpadu. Objekt byl zabezpečen výstražnou páskou a mobilním oplocením. Vzhledem k výskytu materiálu s obsahem azbestu v některých konstrukcích objektu, byla zpracována řádná ohláška na místně příslušném pracovišti KHS. Demontáž azbestového materiálu probíhala v souladu s předem schváleným postupem KHS. Strojní bourací práce byly následně prováděny od nadzemních konstrukcí po podzemní za použití sbíjecích kladiv a hydraulických nůžek osazených na demoličním bagru CAT 330. Vzhledem k místu realizace bylo při demolici prováděno skrápění a mlžení pro snížení prašnosti. Veškerá demoliční suť vzniklá při realizaci byla roztříděna a následně naložena, odvezena a likvidována dle platné legislativy na řízené skládce. Kromě betonové a cihlové suti, byl likvidován také materiál z keramiky, dřeva a izolačního materiálu. Na závěr došlo k vyčištění a úpravě staveniště a jeho následné předání investorovi. Při realizaci strojních bourácích činností byla jednou ze základních povinností zhotovitele eliminace negativních vlivů prováděných činnosti na nejbližší okolí stavby a také na životní prostředí.Demolice probíhala v ulici Staropramenná na Praze 5.

Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy
Demolice stavby v centru Prahy

Aktuality

28.8.2019

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici těžkou strojní mechanizací objektu bývalé prodejny ...

Demolice bývalé prodejny LIDL Benešov
31.7.2019

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici přízemního objektu montované dřevostavby v ...

Demolice objektu pro výstavbu nové školy v Čachovicích
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti