Demolice zatopených domů

Provedeme odbornou, kvalitní a pro vás i finančně zajímavou demolici vašeho zatopeného domu nebo budov

Jsme firmou, která se specializuje na bourací práce, demolice i ruční demoliční práce. Jsme schopni pomoci Vám při odstraňování škod po povodních, zejména rychlou a odbornou demolicí zatopených domů a budov, které jsou natolik poškozeny vodou, že je statikem nařízena jejich demolice.

Demolice zatopených domů a staveb na klíč

Demolice zatopených domů a budov jsme schopni zajistit jako službu na klíč, kdy začneme demolicí zatopeného domu nebo objektu a provedeme roztřídění a drcení suti, její odvoz případně uskladnění ve sběrných dvorech nebo místech k tomu vybraných. Provedeme vyčištění plochy po demolici včetně terénních úprav, pokud jsou nutné. Rozhodne-li se zákazník, že bude na původním místě zatopeného domu znovu stavět, jsme schopni novou stavbu zajistit pomocí služeb stavební divize naší firmy.

Rychlost demolice zatopených budov a staveb

Vzhledem k tomu, že máme velké množství techniky, od malých nakladačů a buldozerů až po velké nakladače a nákladní auta, jsme schopni tuto techniku použít a tím maximálně zkrátit dobu potřebnou k demolici zatopeného domu nebo budov. S demolicemi můžeme začít krátce po opadnutí vody v okamžiku kdy je rozhodnuto, že dům nelze zachránit a je nutná jeho demolice.

Demolice zatopených domů budov - odvoz sutě

Při demolici zatopených domů a budov můžeme částečně nebo úplně roztřídit suť a stavební materiál vzniklý při demolici zatopeného domu nebo veškerý tento materiál naložit na nákladní automobily a odvézt na místo zákazníkem předem dané, popř. zajistit jeho uložení na skládkách k tomu určených. Pokud je potřeba jsme schopni suť a kamení rozdrtit na stejnoměrný stavební materiál vhodný k dalšímu využití.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti