Demolice zatopených domů

Provedeme odbornou, kvalitní a pro vás i finančně zajímavou demolici vašeho zatopeného domu nebo budov

Jsme firmou, která se specializuje na bourací práce, demolice i ruční demoliční práce. Jsme schopni pomoci Vám při odstraňování škod po povodních, zejména rychlou a odbornou demolicí zatopených domů a budov, které jsou natolik poškozeny vodou, že je statikem nařízena jejich demolice.

Demolice zatopených domů a staveb na klíč

Demolice zatopených domů a budov jsme schopni zajistit jako službu na klíč, kdy začneme demolicí zatopeného domu nebo objektu a provedeme roztřídění a drcení suti, její odvoz případně uskladnění ve sběrných dvorech nebo místech k tomu vybraných. Provedeme vyčištění plochy po demolici včetně terénních úprav, pokud jsou nutné. Rozhodne-li se zákazník, že bude na původním místě zatopeného domu znovu stavět, jsme schopni novou stavbu zajistit pomocí služeb stavební divize naší firmy.

Rychlost demolice zatopených budov a staveb

Vzhledem k tomu, že máme velké množství techniky, od malých nakladačů a buldozerů až po velké nakladače a nákladní auta, jsme schopni tuto techniku použít a tím maximálně zkrátit dobu potřebnou k demolici zatopeného domu nebo budov. S demolicemi můžeme začít krátce po opadnutí vody v okamžiku kdy je rozhodnuto, že dům nelze zachránit a je nutná jeho demolice.

Demolice zatopených domů budov - odvoz sutě

Při demolici zatopených domů a budov můžeme částečně nebo úplně roztřídit suť a stavební materiál vzniklý při demolici zatopeného domu nebo veškerý tento materiál naložit na nákladní automobily a odvézt na místo zákazníkem předem dané, popř. zajistit jeho uložení na skládkách k tomu určených. Pokud je potřeba jsme schopni suť a kamení rozdrtit na stejnoměrný stavební materiál vhodný k dalšímu využití.

Aktuality

1.5.2020

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici čtyřpolového mostu přes řeku Svratku v k.ú. Brno. ...

Demolice mostu Brno
13.4.2020

Společnost TREPART s.r.o., provedla kompletní vyklizení plochy, při které byla provedena strojní ...

BD Čáslav – demolice a zemní práce
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti