Demolice

Specializací naší firmy jsou strojní i ruční demolice domů, budov, průmyslových objektů, hal apod.

Demolice ruční i strojová, bourání výškových budov a betonových a železobetonových stavebDemolice domu

V oboru demolic patříme k nejvýznamnějším a nejzkušenějším firmám v republice. Zaměřujeme se na demolice a bourání speciálních staveb, kompletních výrobních linek nebo i celých průmyslových závodů určených k demolici. Jsme schopni zajistit a provést demolici a kompletní bourání specializovaných průmyslových celků, kde je nutno před strojovou demolicí provést demontáž technologií. V případě nutnosti provádíme i částečnou demolici ruční až do stavu, kdy se do demolice může zapojit demoliční technika.

Jsme odborníky na demolování nebo  chcete-li provádění bouracích prací na betonových a železobetonových budovách a objektech. Také provádíme odstřely a demolice výškových budov, komínů, sil a velkoobjemových zásobníků na sypké, ale i tekuté a plynné látky.

Demolice budovSutiny z demoličních prací dále zpracováváme a drtíme na vlastních drtících strojích. V případě požadavků zákazníka na terénní úpravy využíváme ekologicky zpracované drcené a tříděné sutiny  právě jako základ terénních úprav, pokud je toto v souladu s dalším využitím upravovaného terénu.

Veškeré zpracování a recyklace materiálů z demolice a bouracích prací podléhá přísným ekologickým normám. Stejným způsobem jsme schopni a připraveni při demolicích zajistit ekologickou likvidaci ekologických zátěží a demontáž technologií s nimi spojených, jako např. demontáž a likvidace zásobníků a přečerpávacích zařízení určených pro ropné produkty.

Některé z námi  realizovaných demolicí si můžete prohlédnout na stránce reference

           

Zpracování sutě po demolici

Demolice okolo komínuBezpečná demolice výškových staveb

Aktuality

10.12.2019

Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2019. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho ...

PF 2020
4.11.2019

Společnost TREPART s.r.o. úspěšně dokončila demolici bývalého bytového domu v k.ú. Habartov. Jednal ...

Demolice objektu BD Habartov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti