Demolice

Specializací naší firmy jsou strojní i ruční demolice domů, budov, průmyslových objektů, hal apod.

Demolice ruční i strojová, bourání výškových budov a betonových a železobetonových stavebDemolice domu

V oboru demolic patříme k nejvýznamnějším a nejzkušenějším firmám v republice. Zaměřujeme se na demolice a bourání speciálních staveb, kompletních výrobních linek nebo i celých průmyslových závodů určených k demolici. Jsme schopni zajistit a provést demolici a kompletní bourání specializovaných průmyslových celků, kde je nutno před strojovou demolicí provést demontáž technologií. V případě nutnosti provádíme i částečnou demolici ruční až do stavu, kdy se do demolice může zapojit demoliční technika.

Jsme odborníky na demolování nebo  chcete-li provádění bouracích prací na betonových a železobetonových budovách a objektech. Také provádíme odstřely a demolice výškových budov, komínů, sil a velkoobjemových zásobníků na sypké, ale i tekuté a plynné látky.

Demolice budovSutiny z demoličních prací dále zpracováváme a drtíme na vlastních drtících strojích. V případě požadavků zákazníka na terénní úpravy využíváme ekologicky zpracované drcené a tříděné sutiny  právě jako základ terénních úprav, pokud je toto v souladu s dalším využitím upravovaného terénu.

Veškeré zpracování a recyklace materiálů z demolice a bouracích prací podléhá přísným ekologickým normám. Stejným způsobem jsme schopni a připraveni při demolicích zajistit ekologickou likvidaci ekologických zátěží a demontáž technologií s nimi spojených, jako např. demontáž a likvidace zásobníků a přečerpávacích zařízení určených pro ropné produkty.

Některé z námi  realizovaných demolicí si můžete prohlédnout na stránce reference

           

Zpracování sutě po demolici

Demolice okolo komínuBezpečná demolice výškových staveb

Aktuality

1.5.2020

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici čtyřpolového mostu přes řeku Svratku v k.ú. Brno. ...

Demolice mostu Brno
13.4.2020

Společnost TREPART s.r.o., provedla kompletní vyklizení plochy, při které byla provedena strojní ...

BD Čáslav – demolice a zemní práce
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti