Likvidace a sanace azbestu

Společnost TREPART s.r.o. má dlouholeté zkušenosti se sanací a odstraňováním azbestu. Disponuje a spolupracuje s nejlepšími odborníky v této oblasti a používané technologické vybavení má na nejvyšší úrovni.

TREPART má zvládnutou technologii postupů a prací likvidace a sanace azbestu dle nejpřísnějších norem EU a ČSN.

Odbornost a bezpečnost práce při likvidaci a sanaci azbestu je pro nás prvořadá a v naší práci samozřejmostí. Realizace prací s azbestem musí probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí.

Rozsah naší činnosti v oblasti likvidace a sanace azbestu:

1. Odstranění tuhých stavebních materiálů s obsahem azbestu zejména v celém rozsahu

2. Odstranění prachu obsahujícího azbest , znečištěného azbestem a stavebních sutí ze všech exponovaných povrchů.

3. Vyčištění, dekontaminace a odstranění materiálů s obsahem azbestu klimatizačních jednotek, jejich rozvodů a strojoven, svítidel, odtahových ventilátorů, vedení energolávek apod.

4. Vyčištění a dekontaminace kontaminovaných částí inventáře vnitřních zařízení budov a pracovních a skladovacích hal.

5. Vyčištění a dekontaminace součástí zařízení souvisejících s výrobou , jako je výrobní zařízení, zařízení pro výzkum a vývoj, položky související s distribucí, skladové police, manipulační technika, tažné motory, palety apod.

6. Průzkum stavby – azbest a ostatní nebezpečné látky. Provedení akreditovaného průzkumu na zjištění přítomnosti všech materiálů s obsahem azbestu, případně dalších nebezpečných látek zejména pro účely:

  • příprava dokumentace staveb pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich údržby (oprav), změn dokončených staveb (stavebních úprav) a odstraňování (bourání a demolice)
  • vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí, pro potřeby stavebních úřadů
  • hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenou osobou (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu)
  • dalších činností spojených se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi

7. Vzorkování

  • odběry vzorků stavebních materiálů, analýza a zpracování protokolu o výsledku
  • měření a vyhodnocení početní koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší nejmodernější a nejpřesnější metodou SEM-EDX. Vypracování závěrečného protokolu s výsledky zkoušek s doporučením nápravních opatření


8. Komplexní poradenství v problematice azbestu.

likvidace a sanace  azbestu Ochrana vnějšího prostředí při sanaci azbestu je pro nás prioritou. Práce vždy provádíme v neprodyšně uzavřeném prostoru – kontrolovaném pásmu .

Přísná ochrana zdraví každého pracovníka při likvidaci a sanaci azbestu a práci s ním je samozřejmostí.Některé z námi  realizovaných zakázek si můžete prohlédnout na stránce reference

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti