Likvidace a sanace azbestu

Společnost TREPART s.r.o. má dlouholeté zkušenosti se sanací a odstraňováním azbestu. Disponuje a spolupracuje s nejlepšími odborníky v této oblasti a používané technologické vybavení má na nejvyšší úrovni.

TREPART má zvládnutou technologii postupů a prací likvidace a sanace azbestu dle nejpřísnějších norem EU a ČSN.

Odbornost a bezpečnost práce při likvidaci a sanaci azbestu je pro nás prvořadá a v naší práci samozřejmostí. Realizace prací s azbestem musí probíhat tak, aby byly splněny veškeré požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a dotčeného okolí.

Rozsah naší činnosti v oblasti likvidace a sanace azbestu:

1. Odstranění tuhých stavebních materiálů s obsahem azbestu zejména v celém rozsahu

2. Odstranění prachu obsahujícího azbest , znečištěného azbestem a stavebních sutí ze všech exponovaných povrchů.

3. Vyčištění, dekontaminace a odstranění materiálů s obsahem azbestu klimatizačních jednotek, jejich rozvodů a strojoven, svítidel, odtahových ventilátorů, vedení energolávek apod.

4. Vyčištění a dekontaminace kontaminovaných částí inventáře vnitřních zařízení budov a pracovních a skladovacích hal.

5. Vyčištění a dekontaminace součástí zařízení souvisejících s výrobou , jako je výrobní zařízení, zařízení pro výzkum a vývoj, položky související s distribucí, skladové police, manipulační technika, tažné motory, palety apod.

6. Průzkum stavby – azbest a ostatní nebezpečné látky. Provedení akreditovaného průzkumu na zjištění přítomnosti všech materiálů s obsahem azbestu, případně dalších nebezpečných látek zejména pro účely:

  • příprava dokumentace staveb pro provádění staveb a zejména pro provádění jejich údržby (oprav), změn dokončených staveb (stavebních úprav) a odstraňování (bourání a demolice)
  • vydávání stanovisek správních orgánů ochrany životního prostředí, pro potřeby stavebních úřadů
  • hodnocení nebezpečných vlastností stavebních a demoličních odpadů pověřenou osobou (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu)
  • dalších činností spojených se vznikem stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi

7. Vzorkování

  • odběry vzorků stavebních materiálů, analýza a zpracování protokolu o výsledku
  • měření a vyhodnocení početní koncentrace respirabilních azbestových vláken v ovzduší nejmodernější a nejpřesnější metodou SEM-EDX. Vypracování závěrečného protokolu s výsledky zkoušek s doporučením nápravních opatření


8. Komplexní poradenství v problematice azbestu.

likvidace a sanace  azbestu Ochrana vnějšího prostředí při sanaci azbestu je pro nás prioritou. Práce vždy provádíme v neprodyšně uzavřeném prostoru – kontrolovaném pásmu .

Přísná ochrana zdraví každého pracovníka při likvidaci a sanaci azbestu a práci s ním je samozřejmostí.Některé z námi  realizovaných zakázek si můžete prohlédnout na stránce reference

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti