SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas správci osobních údajů, společnosti: TREPART s.r.o., se sídlem Praha 4, Chodov, Pištěkova 782/3, PSČ 149 00 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 206689 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení“) zpracovával tyto Vaše osobní údaje:

 • titul, jméno a příjmení subjektu
 • e-mail subjektu
 • telefonní číslo subjektu

2. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme, odkud je máme a co nás ke zpracování opravňuje?
Vaše výše uvedené osobní údaje jsme získali z veřejných zdrojů, na internetu, a v rámci naší podnikatelské činnosti pro různé účely a v různém rozsahu. Osobní údaje obecně zpracováváme z těchto důvodů:

 • Bez Vašeho souhlasu v souvislosti s plněním smlouvy
 • Bez Vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu
 • Bez Vašeho souhlasu z důvodů plnění právní povinnosti
 • Pouze na základě tohoto Vašeho souhlasu

Oprávněný zájem naší společnosti jako Správce je také poskytnutí služeb či plnění Správce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu poskytování požadovaných služeb, popř. po dobu účinnosti smlouvy mezi Vámi a Správcem, popř. po dobu trvání oprávněného zájmu Správce. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě bude prováděno pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení Vašeho nesouhlasu s dalším zpracováním pro marketingové účely. Vaším souhlasem Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingové soutěže spojené s registrací k odběru informací.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Společnosti: t.picek@trepart.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, a to za účelem poskytování řádné činnosti Správce. Vaším souhlasem berete na vědomí, že Správce je oprávněn osobní údaje za účelem své činnosti předat těmto zpracovatelům:
a. Účetní Správce
b. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
c. Případně další poskytovatelé a dodavatelé služeb, které však v současné době Správce nevyužívá

5. Vezměte na vědomí, že podle nařízení máte právo:

 • vzít souhlas, a to i částečný kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat seznam subjektů, kteří mají přístup k Vaším osobním údajům,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Jaké subjekty mají přístup k Vaším údajům? Abychom zajistili řádný chod naší společnosti a mohli Vám poskytovat kvalitní služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele služeb, zajistitele, advokátní kanceláře a další osoby, které poskytují služby pro naši společnost, a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou korektní smlouvu o zpracování osobních údajů.

7. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje? Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy nebo po dobu nezbytně nutnou na základě tohoto souhlasu. Vaše osobní údaje uchováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení Vaší smlouvy či závazků z ní vyplývajících či souvisejících nebo po odvolání souhlasu máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech a dále dle obecných promlčecích dob nebo na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování na základě oprávněného zájmu v tomto případě budeme provádět pouze za předpokladu, že nedošlo k vyslovení nesouhlasu s dalším zpracováním pro tyto účely (marketingové účely).


Odesláním zprávy, beru na vědomí výše uvedená poučení a informace a uděluji souhlas společnosti TREPART s.r.o. se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů.


Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti