Odbahnění a udržovací práce rybníka

Odbahnění a udržovací práce rybníka

Předmětem stavebních prací byly udržovací práce spočívající v odbahnění nádrže, opevnění břehů z kameniva, dosypání a urovnání svahů. Práce probíhaly na pozemcích v intravilánu obce v blízkosti rodinné zástavby. Součástí prací bylo také dno dosypáno vhodnou hlinitopísčitou zeminou. Směsný stavební a demoliční odpad byl roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadů. Odpady byly odváženy a likvidovány na místech k tomu určených.Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti