Odstranění bytových domů v obci Lipová

Odstranění bytových domů v obci Lipová

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici dvou bytových domů v k.ú. Chuderov-Lipová. Jednalo se o demolici objektů, které byly ze smíšených materiálu a skladeb konstrukcí (ŽB, beton, cihla, dřevo). Veškeré objekty se nacházely ve svahovitém terénu v centru obce Lipová v CHKO – II. – IV zóny a v ochranném pásmu nemovité kulturní památkové zóny nemovité národní kulturní památky. Součástí demolice byly také související stavebních objektů – přístřešky na popelnice, opěrné stěny, chodníky, zpevněné plochy, topný kanál, jímka, ČOV. Demolice proběhla za pomoci těžké demoliční techniky vč. likvidace veškerého vzniklého odpadu. Tento odpad byl řádně roztříděn a odvezen na řízenou skládku, dle platné legislativy. Demolice proběhla řádně a dle předem schváleného harmonogramu prací.

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti