Odstranění bytových domů v obci Lipová

Odstranění bytových domů v obci Lipová

Společnost TREPART s.r.o., provedla demolici dvou bytových domů v k.ú. Chuderov-Lipová. Jednalo se o demolici objektů, které byly ze smíšených materiálu a skladeb konstrukcí (ŽB, beton, cihla, dřevo). Veškeré objekty se nacházely ve svahovitém terénu v centru obce Lipová v CHKO – II. – IV zóny a v ochranném pásmu nemovité kulturní památkové zóny nemovité národní kulturní památky. Součástí demolice byly také související stavebních objektů – přístřešky na popelnice, opěrné stěny, chodníky, zpevněné plochy, topný kanál, jímka, ČOV. Demolice proběhla za pomoci těžké demoliční techniky vč. likvidace veškerého vzniklého odpadu. Tento odpad byl řádně roztříděn a odvezen na řízenou skládku, dle platné legislativy. Demolice proběhla řádně a dle předem schváleného harmonogramu prací.

Aktuality

9.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektu TR Řeporyje. Jednalo se o demolici 4 ...

Demolice objektu TR Řeporyje
3.2.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici a likvidaci azbestu při demolici objektů v areálu ...

Demolice objektů v k.ú. Praha - Žižkov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti