Odstranění stavby Grafická č.p. 1040 – demolice, zemní práce, sanace

Odstranění stavby Grafická č.p. 1040 – demolice, zemní práce, sanace

Společnost TREPART s.r.o. provedla kompletní odstranění objektů bývalé tiskárny „Grafoprint“ . Jednalo se převážně o demolici objektů provozní budovy, skladové a administrativní. Součástí demolice bylo také vyklizení od komunálního odpadu. Veškerá suť vzniklá při demolici, byla roztříděna a řádně zlikvidována na místě k tomu určeném.Aktuality

14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
2.6.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce ...

Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti