Odstraňování postradatelných objektů

Odstraňování postradatelných objektů

Společnost TREPART s.r.o., provedla strojní a částečně ruční demolici 13 nepoužívaných stavebních objektů staveb dráhy a staveb na dráze, a to z důvodu špatného stavu a hrozícího úrazu. Součástí demolice, bylo také odstraňění konstrukcí, které obsahovaly nebezpečný materiál – azbest. S tímto materiálem obsahující azbest, bylo nakládáno v souladu s platnými předpisy a hygienickými normami. Veškerá vzniklá stavební suť z demolice, byla dle platné legislativy roztříděna a odvezena na místa k tomu určené. Demoliční práce byly prováděny s ohledem na umístění stavebních objektů v obvodu dráhy, tj. v bezprostřední blízkosti železniční dráhy.
Aktuality

1.1.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektů v památkové rezervaci v ul. Pobřežní v ...

Demolice objektů v ul. Pobřežní v Praze
18.12.2020

Vážení obchodní přátelé, jménem společnosti TREPART s.r.o. děkuji za projevenou důvěru a ...

PF 2021
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti