Odstraňování postradatelných objektů

Odstraňování postradatelných objektů

Společnost TREPART s.r.o., provedla strojní a částečně ruční demolici 13 nepoužívaných stavebních objektů staveb dráhy a staveb na dráze, a to z důvodu špatného stavu a hrozícího úrazu. Součástí demolice, bylo také odstraňění konstrukcí, které obsahovaly nebezpečný materiál – azbest. S tímto materiálem obsahující azbest, bylo nakládáno v souladu s platnými předpisy a hygienickými normami. Veškerá vzniklá stavební suť z demolice, byla dle platné legislativy roztříděna a odvezena na místa k tomu určené. Demoliční práce byly prováděny s ohledem na umístění stavebních objektů v obvodu dráhy, tj. v bezprostřední blízkosti železniční dráhy.
Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti