Odstraňování postradatelných objektů

Odstraňování postradatelných objektů

Společnost TREPART s.r.o., provedla strojní a částečně ruční demolici 13 nepoužívaných stavebních objektů staveb dráhy a staveb na dráze, a to z důvodu špatného stavu a hrozícího úrazu. Součástí demolice, bylo také odstraňění konstrukcí, které obsahovaly nebezpečný materiál – azbest. S tímto materiálem obsahující azbest, bylo nakládáno v souladu s platnými předpisy a hygienickými normami. Veškerá vzniklá stavební suť z demolice, byla dle platné legislativy roztříděna a odvezena na místa k tomu určené. Demoliční práce byly prováděny s ohledem na umístění stavebních objektů v obvodu dráhy, tj. v bezprostřední blízkosti železniční dráhy.
Aktuality

1.5.2020

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici čtyřpolového mostu přes řeku Svratku v k.ú. Brno. ...

Demolice mostu Brno
13.4.2020

Společnost TREPART s.r.o., provedla kompletní vyklizení plochy, při které byla provedena strojní ...

BD Čáslav – demolice a zemní práce
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti