Rekonstrukce COPTH Českobrodská - likvidace azbestu

Rekonstrukce COPTH Českobrodská - likvidace azbestu

Společnost TREPART s.r.o., provedla sanační práce týkající se odborné demontáže materiálů s obsahem azbestu na objektu typu KORD. Součástí sanační prací na likvidaci azbestu byla také ekologické likvidace azbestu na místě k tomu určeném. Realizace prací s azbestem proběhla dle odsouhlaseného časového harmonogramu, ve výborné kvalitě a při dodržení předepsaných technologických postupů. Práce byly řádně ohlášeny Hygienické stanici hl. m. Prahy. Veškeré sanační práce byly prováděny v podtlakokém kontrolovaném pásmu a odpovídaly technickým požadavkům.

Aktuality

10.4.2021

Společnost TREPART s.r.o. dokončila strojní demolici dlouhodobě nevyužívaného skladu spěšnin, který ...

Demolice bývalého skladu spěšnin
10.3.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici několika objektů v areálu TR Výškov. Demolice ...

Demolice objektů Výškov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti