Rekonstrukce COPTH Českobrodská - likvidace azbestu

Rekonstrukce COPTH Českobrodská - likvidace azbestu

Společnost TREPART s.r.o., provedla sanační práce týkající se odborné demontáže materiálů s obsahem azbestu na objektu typu KORD. Součástí sanační prací na likvidaci azbestu byla také ekologické likvidace azbestu na místě k tomu určeném. Realizace prací s azbestem proběhla dle odsouhlaseného časového harmonogramu, ve výborné kvalitě a při dodržení předepsaných technologických postupů. Práce byly řádně ohlášeny Hygienické stanici hl. m. Prahy. Veškeré sanační práce byly prováděny v podtlakokém kontrolovaném pásmu a odpovídaly technickým požadavkům.

Aktuality

1.1.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektů v památkové rezervaci v ul. Pobřežní v ...

Demolice objektů v ul. Pobřežní v Praze
18.12.2020

Vážení obchodní přátelé, jménem společnosti TREPART s.r.o. děkuji za projevenou důvěru a ...

PF 2021
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti