Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Složitá strojní demolice budovy v centru PrahyDokončili jsme strojní demolici objektu, budovy uvnitř vnitrobloku v Praze. Budova postavená ve 30 letech 20.století sloužila jako výrobna s administrativním zázemím.

Omezení při této strojní demolici budovy.

Vzhledem k tomu, že budova stála uprostřed bloku s obytnými domy a administrativními budovami bylo nutné minimalizovat negativní vlivy strojní demolice na blízké okolí demolice / vysoká prašnost, hluk, vibrace od bourací techniky, nebezpečí zranění na staveništi/. Všechny tyto aspekty jsme se snažili minimalizovat optimálními pracovními postupy a zvolením správné demoliční techniky. Celý prostor strojní demolice byl v průběhu prací skrápěn vodou pro snížení prašnosti.

Likvidace materiálů s obsahem azbestu v průběhu demolice

V konstrukci stavby byl také materiál s obsahem azbestu. S tímto bylo nakládáno podle postupů předem schválených pracovištěm KHS a v souladu s platnými zákony a legislativními úpravami platnými pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Vyčištění a terénní úpravy prostoru po demolici

Po dokončení demolice a odstranění vzniklého stavebního odpadu a sutě jsme provedli vyčištění a terénní úpravu pozemku po odstraněné budově. Pozemek jsme předali investorovi. Při této strojní demolici byl velký důraz kladen na eliminaci negativních vlivů demolice na okolní stavby a životní prostředí.

Demolice staveb provádíme po celém území republiky

Strojní a také ruční demolice budov, staveb a areálů provádíme po celém území republiky. Provádíme i demolice a odstranění staveb s obsahem nebezpečných látek jako je azbest. V případě, že potřebujete provézt odbornou demolici popř. likvidaci azbestu podle platných norem a zákonů napište nám na email t.picek@trepart.cz nebo nám zavolejte na t.č. +420 604 833 684 / obchodní ředitel Tomáš Picek / a my pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku a navrhneme optimální řešení demolice podle vašich požadavků.

Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Složitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti