Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Složitá strojní demolice budovy v centru PrahyDokončili jsme strojní demolici objektu, budovy uvnitř vnitrobloku v Praze. Budova postavená ve 30 letech 20.století sloužila jako výrobna s administrativním zázemím.

Omezení při této strojní demolici budovy.

Vzhledem k tomu, že budova stála uprostřed bloku s obytnými domy a administrativními budovami bylo nutné minimalizovat negativní vlivy strojní demolice na blízké okolí demolice / vysoká prašnost, hluk, vibrace od bourací techniky, nebezpečí zranění na staveništi/. Všechny tyto aspekty jsme se snažili minimalizovat optimálními pracovními postupy a zvolením správné demoliční techniky. Celý prostor strojní demolice byl v průběhu prací skrápěn vodou pro snížení prašnosti.

Likvidace materiálů s obsahem azbestu v průběhu demolice

V konstrukci stavby byl také materiál s obsahem azbestu. S tímto bylo nakládáno podle postupů předem schválených pracovištěm KHS a v souladu s platnými zákony a legislativními úpravami platnými pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Vyčištění a terénní úpravy prostoru po demolici

Po dokončení demolice a odstranění vzniklého stavebního odpadu a sutě jsme provedli vyčištění a terénní úpravu pozemku po odstraněné budově. Pozemek jsme předali investorovi. Při této strojní demolici byl velký důraz kladen na eliminaci negativních vlivů demolice na okolní stavby a životní prostředí.

Demolice staveb provádíme po celém území republiky

Strojní a také ruční demolice budov, staveb a areálů provádíme po celém území republiky. Provádíme i demolice a odstranění staveb s obsahem nebezpečných látek jako je azbest. V případě, že potřebujete provézt odbornou demolici popř. likvidaci azbestu podle platných norem a zákonů napište nám na email t.picek@trepart.cz nebo nám zavolejte na t.č. +420 604 833 684 / obchodní ředitel Tomáš Picek / a my pro vás připravíme nezávaznou cenovou nabídku a navrhneme optimální řešení demolice podle vašich požadavků.

Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Složitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru PrahySložitá strojní demolice budovy v centru Prahy

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás

Jméno:

E-mail:

Telefon:

Kolik je 2+3?

Váš dotaz:

Aktuality

10.8.2018

Dokončili jsme strojní demolici budov a staveb v areálu bývalé textilky Perla 1. Po demolici jsme ...

Strojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/Orlicí
20.7.2018

V Praze jsme provedli demolici budovy stojící mezi obytnými domy a administrativními budovami.

Složitá strojní demolice budovy v centru Prahy
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook