Strojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/Orlicí

Dokončili jsme strojní demolici a terénní úpravy v areálu bývalé textilky Perla 1. Po demolici jsme provedli terénní úpravy plochy areálu.

Demolice areálu bývalé textilky Perla probíhala přímo v centru Ústí nad Orlicí. Jednalo se o složitou strojní demolici vzhledem k tomu, že v areálu byly budova a objekty z různých stavebních materiálů. V areálu byly stavby zděné cihlové, s kovovou konstrukcí , ale také dřevěné. Stavby byly v různém stavu od zachovalých budov až po téměř zřícená torza staveb.

Strojní demolice staveb v objektu textilky Perla

Strojní demolice všech staveb v areálu bývalé textilky jsme prováděli za pomoci těžké techniky jako jsou těžká nákladní , bagry, speciální bagry osazené demoličními nůžkami nebo těžkými bouracími kladivy. Stavební materiály z demolice byli roztříděny. Klasická stavební suť byla rozdrcena a zpět použita na zpevnění a vyrovnání pozemku po demolici. Ostatní materiály bylo nutné roztřídit na recyklovatelné a nerecyklovatelné a podle toho byla řešena jejich likvidace popřípadě uskladnění.

Likvidace nebezpečných odpadů z demolice

Nebezpečné materiály jako jsou materiály s obsahem azbestu, rtuti a dehtu jsme likvidovali a zajistili jejich uskladnění podle platných norem a zákonů platných v ČR pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Pozemek po strojní demolici

Pozemek po dokončení strojní demolice, odstranění suti a dokončení terénních prací a zpevnění pozemku jsme předali investorovi.

Strojní demolice budov a areálů firem provádíme po celém území ČR

Strojní demolice budov a celých komplexů a reálů firem provádíme po celém území ČR. Součástí demolicí může být i likvidace nebezpečných odpadů a ekologických zátěží.

V případě, že hledáte firmu která pro vás provede odbornou demolici včetně vyřízení všech potřebných formalit spojených s demolicemi a likvidací nebezpečných odpadů, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 604 833 684 nebo na emailu t.picek@trepart.cz / Tomáš Picek , obchodní ředitel/. Připravíme pro vás nezávaznou cenovou kalkulaci a návrh postupu prací dle vašeho zadání.

Strojní demolice budov a areálů firem

Strojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/OrlicíStrojní demolice staveb bývalé textilky PERLA v Ústí/Orlicí

Aktuality

14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
2.6.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce ...

Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti