Tepelná izolace fasády Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor

Tepelná izolace fasády Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor

Provedli jsme kompletní tepelnou izolaci fasády budovy domova sociálních služeb – Hostimice-Zátor. Jako materiál k tepelné izolaci stavby jsme použili fasádní minerální izolací o tloušťce 140 mm a na šikmé plochy jsme použili SDK s vloženou izolací o stejné tloušťce.

Tepelná izolace budovy proběhla v letních měsících roku 2015. Budovu po dokončení tepelné izolace fasády a celého pláště budovy jsme předali zadavateli prací v požadované kvalitě a rozsahu prací podle odsouhlaseného harmonogramu prací.

Tato tepelná izolace fasády Domova sociálních služeb seniorům v Hostimicích-Zátoru je další zakázkou stavební sekce naší firmy. V posledních letech se působnost naší firmy rozšířila od demolicí a likvidace azbestu i na stavební práce, do kterých patří i tepelná izolace staveb a budov.

Domov sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor po dokončení tepelné izolace fasády
Nová fasáda s balkony po tepelné izolaci budovy
Fasáda budovy s tepelnou izolací
Domov sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor
Domov sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor s novou zateplenou fasádou
Budova v průběhu tepelné izolace fasády Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor
Původní fasáda Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor
Průběh prací při pokládce tepelné izolace na fasádu
Montáž lešení k fasádě budovy Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor
Domov sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor
Původní fasáda s balkony
Původní fasáda budovy Domova sociálních služeb seniorům – Hostimice-Zátor

Aktuality

14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
2.6.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla demolici nevyužívaného objektu rodinného domu v intravilánu obce ...

Demolice neobývaného objektu v k.ú. obce Noutonice
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti