Zateplení objektu Domova seniorů – Hostimice-Zátor

Provedli jsme kompletní zateplení budovy Domova seniorů v Hostimicích Zátoru včetně oprav fasády budovy. Stavbu po dokončení rekonstrukce a zateplení jsme předali zadavateli v září 2015.

Jednalo se o opravu fasády a kompletní zateplení fasády Domova seniorů v Zátoru. Práce na rekonstrukci započali v měsíci květnu postavením lešení okolo celého objektu tohoto domova sociálních služeb pro seniory v Hostimicích-Zátoru.

Opravy fasády Domova seniorů Zátor.

Před započetím zateplení budov jsme provedli opravy na fasádě stavby. Opravovali jsme opadanou omítku, praskliny a další nerovnosti na původním plášti budovy. Po dokončení těchto oprav fasády domu přišlo na řadu zateplení.

Zateplení budovy

Zateplení budovy probíhalo v letních měsících a byla k ní použita minerální izolace a SDK s vloženou izolací. Fasádní minerální izolace byla použita na veškeré plochy pláště / stěny / budovy. SDK s vloženou izolací byla použita k zateplení šikmé plochy na stavbě.

Povrchová úprava zateplení fasády budovy Domova seniorů v Zátoru.

Po kompletním zateplení Domova seniorů jsme provedli konečnou povrchovou úpravu a natažení krycích materiálů na fasádní izolaci. Povrchová úprava izolace budovy byla provedena v barevném provedení dle zadání .
Práce které jsme na této stavbě provedli jsme předali 1.9.2015 v souladu s investorem odsouhlaseným harmonogramen prací . veškeré námi práce na zateplení budovy Domova seniorů Hostimice-Zátor řádně, odborně a v požadované kvalitě.

V případě, že hledáte stavební firmu která by pro vás provedla práce spojené s rekonstrukcí a kompletní izolací staveb kontaktujte nás. Obchodní ředitel Tomaš Picek, telefonní číslo +420 604 833 684 nebo na emailu t.picek@trepart.cz


Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor po rekonstrukci a zateplení fasády       

Fasáda budovy po ukončení zateplovacích prací Domova seniorů Hostimice-Zátor  s novou fasádou po zateplení stavby Zateplená fasáda domu s balkony.

Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor s původní fasádou před rekonstrukcí a zateplením

Domova seniorů Hostimice-Zátor  v průběhu zateplovacích prací. Práce na zateplení fasády Domova seniorů Hostimice-Zátor Původní fasáda Domova seniorů Hostimice-Zátor před stavebními úpravami.
Původní fasáda Domova seniorů Hostimice-Zátor s balkony Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor před rekonstrukcí a zateplením budovy. Domova seniorů Hostimice-Zátor  před zateplením stavby, původní fasáda.Aktuality

30.9.2019

Naše společnost provedla demolici bývalého hotelu Barbora ve Špindlerově MLýně. jednalo se o demolic ...

Demolice  hotelu Barbora
28.8.2019

Naše společnost TREPART s.r.o. provedla demolici těžkou strojní mechanizací objektu bývalé prodejny ...

Demolice bývalé prodejny LIDL Benešov
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Ing. Marek Martiška
Výrobní ředitel
Telefon +420 724 150 443

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti