Zateplení objektu Domova seniorů – Hostimice-Zátor

Provedli jsme kompletní zateplení budovy Domova seniorů v Hostimicích Zátoru včetně oprav fasády budovy. Stavbu po dokončení rekonstrukce a zateplení jsme předali zadavateli v září 2015.

Jednalo se o opravu fasády a kompletní zateplení fasády Domova seniorů v Zátoru. Práce na rekonstrukci započali v měsíci květnu postavením lešení okolo celého objektu tohoto domova sociálních služeb pro seniory v Hostimicích-Zátoru.

Opravy fasády Domova seniorů Zátor.

Před započetím zateplení budov jsme provedli opravy na fasádě stavby. Opravovali jsme opadanou omítku, praskliny a další nerovnosti na původním plášti budovy. Po dokončení těchto oprav fasády domu přišlo na řadu zateplení.

Zateplení budovy

Zateplení budovy probíhalo v letních měsících a byla k ní použita minerální izolace a SDK s vloženou izolací. Fasádní minerální izolace byla použita na veškeré plochy pláště / stěny / budovy. SDK s vloženou izolací byla použita k zateplení šikmé plochy na stavbě.

Povrchová úprava zateplení fasády budovy Domova seniorů v Zátoru.

Po kompletním zateplení Domova seniorů jsme provedli konečnou povrchovou úpravu a natažení krycích materiálů na fasádní izolaci. Povrchová úprava izolace budovy byla provedena v barevném provedení dle zadání .
Práce které jsme na této stavbě provedli jsme předali 1.9.2015 v souladu s investorem odsouhlaseným harmonogramen prací . veškeré námi práce na zateplení budovy Domova seniorů Hostimice-Zátor řádně, odborně a v požadované kvalitě.

V případě, že hledáte stavební firmu která by pro vás provedla práce spojené s rekonstrukcí a kompletní izolací staveb kontaktujte nás. Obchodní ředitel Tomaš Picek, telefonní číslo +420 604 833 684 nebo na emailu t.picek@trepart.cz


Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor po rekonstrukci a zateplení fasády       

Fasáda budovy po ukončení zateplovacích prací Domova seniorů Hostimice-Zátor  s novou fasádou po zateplení stavby Zateplená fasáda domu s balkony.

Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor s původní fasádou před rekonstrukcí a zateplením

Domova seniorů Hostimice-Zátor  v průběhu zateplovacích prací. Práce na zateplení fasády Domova seniorů Hostimice-Zátor Původní fasáda Domova seniorů Hostimice-Zátor před stavebními úpravami.
Původní fasáda Domova seniorů Hostimice-Zátor s balkony Budova Domova seniorů Hostimice-Zátor před rekonstrukcí a zateplením budovy. Domova seniorů Hostimice-Zátor  před zateplením stavby, původní fasáda.Aktuality

1.1.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla strojní demolici objektů v památkové rezervaci v ul. Pobřežní v ...

Demolice objektů v ul. Pobřežní v Praze
18.12.2020

Vážení obchodní přátelé, jménem společnosti TREPART s.r.o. děkuji za projevenou důvěru a ...

PF 2021
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomaš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti