Specialista na výstavbu a demoliceNěco zničit umí každý..."My to ale umíme odborně, rychle, ekologicky a v souladu s platnými zákony a předpisy."

Bourací a demoliční práce TREPART s.r.o.

TREPART s.r.o. je stavební firmou zaměřenou na zemní a demoliční práce včetně zpracování a odstranění zemin a suti. Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku.

Bourací a demoliční práce provádíme včetně sanace a likvidace azbestu

Společnost TREPART s.r.o. provádí demolice výškových staveb a komínů pomocí školených pracovníků – horolezců. Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů i likvidace a sanace azbestu. Společnost realizuje projekty především v České republice a na Slovensku.

Demolice staveb a bourací práce ekologicky a dle platných norem

Společnost TREPART s.r.o. je dynamickou a společensky odpovědnou společností, sledující nejnovější trendy v oboru bouracích prací a strojních demolic. Klademe důraz na ekologickou nezávadnost díla, a to jak průběhu procesu výstavby, tak i stavby samotné. Z tohoto pohledu jsme připraveni plnit nejnáročnější požadavky našich klientů. Nemalý důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS ISO 18001:2008

Realizace projektů bouracích prací a demolice staveb

Strategií společnosti je začít se více orientovat na realizace malých a středně velkých zakázek veřejného a soukromého investorského segmentu a současně se účastnit ucelených stavebních tendrů ve spojení s dodávkou technologických celků a tím ještě více rozšiřovat stávající portfolia referenčních staveb o realizace dopravních a energetických staveb, inženýrských sítí, vodní děl, staveb zdravotnických zařízení, o které se bude ucházet jak samostatně, tak v partnerství se stavebními a technologickými holdingy.“
Kde realizujeme své projekty pro demolice? Níže najdete místa dokončených projektů.


Místa kde jsme prováděli bourací práce - mapa

Zobrazit reference

Aktuality

30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
14.7.2021

Společnost TREPART s.r.o provedla demolici nevyužívaných objektů za hranicí životnosti. Demolice ...

Demolice objektů za hranicí životnosti
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti