Specialista na výstavbu a demoliceNěco zničit umí každý..."My to ale umíme odborně, rychle, ekologicky a v souladu s platnými zákony a předpisy."

Bourací a demoliční práce TREPART s.r.o.

TREPART s.r.o. je stavební firmou zaměřenou na zemní a demoliční práce včetně zpracování a odstranění zemin a suti. Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku.

Bourací a demoliční práce provádíme včetně sanace a likvidace azbestu

Společnost TREPART s.r.o. provádí demolice výškových staveb a komínů pomocí školených pracovníků – horolezců. Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů i likvidace a sanace azbestu. Společnost realizuje projekty především v České republice a na Slovensku.

Demolice staveb a bourací práce ekologicky a dle platných norem

Společnost TREPART s.r.o. je dynamickou a společensky odpovědnou společností, sledující nejnovější trendy v oboru bouracích prací a strojních demolic. Klademe důraz na ekologickou nezávadnost díla, a to jak průběhu procesu výstavby, tak i stavby samotné. Z tohoto pohledu jsme připraveni plnit nejnáročnější požadavky našich klientů. Nemalý důraz klademe na politiku jakosti, řídíme se systémy dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS ISO 18001:2008

Realizace projektů bouracích prací a demolice staveb

Strategií společnosti je začít se více orientovat na realizace malých a středně velkých zakázek veřejného a soukromého investorského segmentu a současně se účastnit ucelených stavebních tendrů ve spojení s dodávkou technologických celků a tím ještě více rozšiřovat stávající portfolia referenčních staveb o realizace dopravních a energetických staveb, inženýrských sítí, vodní děl, staveb zdravotnických zařízení, o které se bude ucházet jak samostatně, tak v partnerství se stavebními a technologickými holdingy.“
Kde realizujeme své projekty pro demolice? Níže najdete místa dokončených projektů.


Místa kde jsme prováděli bourací práce - mapa

Zobrazit reference

Aktuality

27.9.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla udržovací práce spočívající v odbahnění, opevnění břehů z ...

Odbahnění a udržovací práce rybníka
30.8.2021

Společnost TREPART s.r.o. provedla bourací a demontážní práce v rámci rozsáhlého projektu ...

Rekonstrukce OC JIhlava
archiv aktualit

Rychlý kontakt

Tomáš Picek
Obchodní ředitel
Telefon +420 604 833 684

Milan Miavec
Výrobní ředitel
Telefon +420 739 044 635

Pechová Květa
Ekonom
Telefon: +420 777 602 155

E-mail :
info@trepart.cz

Facebook :

facebook

Sídlo společnosti